Hội CMHS trường - Trường Tiểu Học Nguyễn Du
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nguyễn Du

Hội CMHS trường

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ĐẠI DIỆN CMHS

NĂM HỌC 2019-2020

STT CMHS lớp Họ và tên Nghề nghiệp Chức danh Phân công nhiệm vụ
1 1A Lê Trung Hiếu Kinh doanh Trưởng ban Phụ trách chung
2 4A Lê Thị Bình Cán bộ Phó ban Kế toán
3 2B Nguyễn Thị Hiền Kế toán Ủy viên Thủ quĩ
4 2A Trần Thị Ngọc Mai Điều dưỡng Ủy viên Các HĐ, thi đua khen thưởng
5 5A Trần Thị Hồng Vân Kinh doanh Ủy viên Các HĐ, thi đua khen thưởng

                                                                                                            Hà Nội, ngày 6  tháng 9 năm 2019

                                                                                                        Người lập

 

                                                                                                          Trần Thị Kim Liên

Copyright © 2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU. All rights reserved - Design by 3B Việt Nam